1. Hvem er vi?

  fairwin er en hjemmeside og en service, der tilbyder sine brugere at optjene point ved at gøre brug af annoncøreres tilbud gennem fairwin. De optjente point kan efterfølgende bruges til at deltage i konkurrencer, som er udloddet af fairwin.

  Disse betingelser forklarer, hvordan du må bruge fairwins service og hjemmeside (www.fairwin.dk), samt hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger.

  fairwin udbydes, udvikles og drives af:
  Fairwin ApS
  Prinsensgade 10, 2. tv.
  DK-9000 Aalborg
  Danmark
  CVR-nr. 35042687
  Email: info@fairwin.dk

  Betingelser og beskyttelse af persondata gør sig gældende for fairwin.

  Vi er engagerede i at beskytte og respektere dit privatliv, og i det følgende gør vi rede for, på hvilket grundlag vi behandler personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du giver os. Se nærmere om vores specifikke behandling af personlige oplysninger under punkt 6 om persondata.

  Læs venligst hele teksten om betingelser og beskyttelse af persondata omhyggeligt for at forstå vores synspunkter og praksis vedrørende din brug af fairwin og dine personlige data.

  Du kan ikke gøre brug af fairwin, hvis du ikke accepterer betingelserne.

 2. Vilkår og aftaleindgåelse

  1. Accept af vilkår og aftale

   Når du tilmelder dig som bruger (medlem) af fairwin, bekræfter du, at du har læst og accepterer fairwins betingelser, og at dette anses for at udgøre en aftale mellem dig og fairwin, hvorefter du og fairwin er bundet af betingelsernes vilkår.

   Ved din tilmelding til fairwin giver du desuden dit samtykke til, at fairwin må sende elektroniske nyhedsbreve til dig på den e-mail-adresse, du tilmelder dig med.

   Væsentlige opdateringer, omformninger og ændringer i betingelserne vil blive offentliggjort på forsiden.

   Betingelserne har versionsnummer 20130220 og er gyldige fra d. 20. februar 2013

  2. Rettigheder

   Alle rettigheder til konceptet fairwin, samt websitet www.fairwin.dk, dets service, koncept, design, indhold og delelementer herunder, men ikke begrænset til tekst, grafik, fotografier, lyd- og billedoptagelser, software samt URLs, tilhører fairwin og/eller annoncøren og/eller leverandøren og må ikke uden fairwins og/eller annoncørens og/eller leverandørens konkrete forudgående samtykke kopieres, vises eller distribueres til tredjemand, herunder ved almindelig linking og ved deep linking. Udnyttelse uden sådan tilladelse af konceptet fairwin, websitet www.fairwin.dk og dets indhold udgør en overtrædelse af ophavsretsloven, herunder denne lovs regler om databasebeskyttelse, ligesom der kan være tale om andre overtrædelser af andre immaterialretlige lovregler samt markedsføringsloven.

 3. Tilmelding som bruger (medlem)

  1. En speciel note til børn under 15 år

   Du skal være 15 år eller derover for at tilmelde dig fairwin. Tilmeld dig ikke, hvis du er under 15 år.

  2. En speciel note til forældre til børn under 15 år

   Selvom vi forbyder tilmelding fra børn under 15 år, bør du som forælder overvåge dine børns online aktiviteter og overveje mulighederne for mere sikker brug af Internettet ved at benytte kontrollerende programmer fra onlineservices og softwareudbydere, som hjælper med at skabe et børnevenligt miljø på Internettet.

   Disse værktøjer kan også forhindre, at børn videregiver deres navn, adresse og andre personlige oplysninger uden forældres tilladelse.

   For uddybende information om børnevenligt miljø på Internettet kan du besøge http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Internet-og-mobil/Raad-og-Information/Livet-paa-nettet.aspx

  3. Information om personlige oplysninger og adgangskode

   For at bruge fairwin skal du oplyse os om din identitet, være privatperson, over 15 år, ikke umyndiggjort og være bosiddende i Danmark. fairwin kan dog ikke bruges af personer med adresse på Færøerne eller Grønland. Vi sender ikke produkter til postbokse eller poste restante. Virksomheder og andre juridiske personer må ikke lade sig registrere.

   Hvis der sker ændringer i dine personlige oplysninger, er du forpligtet til at opdatere dem hos fairwin.

  4. E-mail-adresse og personlig adgangskode

   Når du tilmelder dig fairwin, skal du registrere dig med en e-mail-adresse og en valgfri adgangskode.

   Adgangskoden er en helt personlig oplysning, som du er forpligtet til at holde for dig selv og derfor ikke må overdrage til andre. Det giver dig sikkerhed for, at det kun er dig, der kan få adgang til din konto på www.fairwin.dk

   Hvis du har mistanke om, at nogen har haft adgang til din adgangskode, skal du straks anmelde dette til fairwins Support. Sker dette ikke, hæfter du selv for eventuelt misbrug. Du vil snarest modtage en bekræftelse fra Support på, at vi har spærret din konto med angivelse af tidspunktet for din meddelelse.

   fairwin er ikke ansvarlig for tab som følge af, at tredjemand opnår adgang til kontoen, eller der sker offentliggørelse af kodeord til tredjemand.

   Du skal være registreret bruger af den e-mail-adresse, du benytter. Det betyder at din e-mail-konto skal være personlig og den skal være tilknyttet en e-mail-konto med kodeord. Dine e-mails må ikke være tilgængelig for andre. Din e-mail-konto må desuden ikke automatisk slette dine e-mails.

  5. Brugerkonto (medlemskonto)

   Vi tillader kun én brugerkonto pr. person. Det er ikke tilladt at have flere brugerkonti. Det er dermed ikke tilladt at oprette en brugerkonto på sin hjemmeadresse og en på sin arbejdsadresse, uddannelsesinstitution eller lignende.

   Det er ikke tilladt at tilmelde sig med en anden persons e-mail-adresse, navn eller øvrige personlige oplysninger. Det er ligeledes ikke tilladt at gennemføre tilbud eller køb med en anden persons e-mail-adresse, navn eller øvrige personlige oplysninger.

   Alle, der har flere brugerkonti (uanset om det er via samme IP- eller e-mail-adresse), kan få alle brugerkonti lukket og miste alle sine optjente point.

   Enhver bruger, der får sin konto lukket, kan ikke oprette en anden konto på fairwin.

  6. Nyhedsbreve

   Som tilmeldt hos fairwin modtager du elektronisk nyhedsbreve fra fairwin via e-mail, der informerer dig om nyheder og tilbud.

   Ønsker du desuden at holde dig informeret via e-mail om alle nye kampagner, du kan optjene point på hos fairwin, kan du tilmelde dig dette ekstraordinære nyhedsbrev via www.fairwin.dk/profil. Ønsker du at framelde dig dette ekstraordinære nyhedsbrev, kan du gøre det samme sted.

   Ønsker du desuden at holde dig informeret via SMS om større nyheder for fairwin, kan du tilmelde dig dette ekstraordinære SMS-nyhedsbrev via www.fairwin.dk/profil. Ønsker du at framelde dig dette ekstraordinære SMS-nyhedsbrev, kan du gøre det samme sted.

   fairwin bærer intet ansvar, hvis et nyhedsbrev eller en anden kommunikation fra fairwin ikke kommer frem til en bruger, eller hvis en brugers e-mail eller anden kommunikation ikke kommer frem til fairwin, eksempelvis hvis e-mails bliver fanget i SPAM-filtre.

  7. Lukning af konto

   Hvis du ønsker at lukke din konto, kan du let, hurtigt, og gebyrfrit til enhver tid gøre dette via profilsiden.

   Du kan også vælge at kontakte vores support, og få dem til at lukke din konto. Du kan kontakte vores support her: kontakt.

  8. Uautoriseret adgang

   Ethvert forsøg på uautoriseret adgang (fx hacking) til hjemmesiden er ulovligt og vil blive retsforfulgt.

 4. Optjening af point gennem tilbud

  1. Gennemførelse af tilbud

   Du kan optjene point ved at gennemføre tilbud, der fremgår af www.fairwin.dk. Du optjener kun point, hvis du tilmelder dig ved at klikke på tilbuddet på www.fairwin.dk og udfylder den evt. efterfølgende registrering med korrekte personlige oplysninger.

   Korrekte personlige oplysninger er de samme oplysninger, som du er tilmeldt med hos fairwin.

   Du optjener ikke point ved at tilmelde dig tilbud via andre bannerannoncer, hjemmesider osv. Du optjener ligeledes kun point for tilbud, som du ikke allerede har gennemført tidligere via andre bannerannoncer, hjemmesider osv.

   Du er forpligtet til at give korrekte oplysninger ved gennemførelse af tilbud. Såfremt vi konstaterer, at point er optjent på uretmæssig vis (enten ved at lave bestillinger med falske eller usande oplysninger eller ved at udnytte tekniske sårbarheder i fairwins system), vil din konto blive lukket uden yderligere varsel. I så fald slettes du som bruger af fairwin, og du mister eventuelle point, som du har optjent.
   For at kunne optjene point skal du først sikre dig, at din browser er sat til at acceptere alle cookies, så fairwin kan registrere processen korrekt. For at optjene point skal du desuden opfylde betingelserne for gennemførelsen af tilbuddet. Du skal afprøve produktet i henhold til tilbuddet, inden det kan opsiges.

   Du er selv ansvarlig for at gemme den bekræftelses-e-mail, som du modtager, når du har gennemført et tilbud.

   Såfremt den automatiske opdatering af point fejler, forbeholder fairwin sig retten til at nægte at registrere point, hvis du ikke kan forevise en bekræftelses-e-mail som bevis på din gennemførelse af det tilbud, som pointregistreringen vedrører.

  2. Opdatering af point

   Du kan kun optjene point hos fairwin, hvis følgende vilkår er opfyldt:

   • At der kun findes én brugerkonto pr. person
   • At de personlige oplysninger (såsom e-mail, navn, adresse) på brugerkontoen er korrekte til enhver tid
   • At tilbuddet ikke tidligere er benyttet – heller ikke gennem andre kanaler som fx bannerannoncer, hjemmesider, osv.
   • At alle betingelser for gennemførelse af tilbuddet er opfyldt
   • At der ikke foreligger systemfejl eller -nedbrud i fairwins IT-system eller tredjemands IT-system med det resultat, at point ikke registreres, medmindre bekræftelses-e-mail kan fremvises
   • fairwin registrerer dine point hurtigst muligt. Tidsrammen herfor kan dog variere meget, idet det i visse tilfælde kan tage lang tid at få bekræftet gennemførelsen af et tilbud.

   Hvis du mener at have gennemført et tilbud, og dine point ikke er opdateret inden 48 timer, bedes du tjekke, at du har levet op til kravene i tilbuddet. Såfremt du mener at have opfyldt kravene, bedes du videresende din bekræftelses-e-mail vedr. tilbuddet til Support, som herefter vil gennemgå sagen.

  3. Tilbuddenes betingelser

   fairwin prioriterer, at både brugere, tilbudsgivere og produktleverandører har en god oplevelse med www.fairwin.dk, og vi vælger derfor vores tilbudsgivere og produktleverandører med omhu.

   Når du gennemfører et tilbud direkte fra en annoncør, skal du altid grundigt gennemlæse, hvilke betingelser, vilkår og evt. omkostninger der er forbundet med aftalen med den pågældende tilbudsgiver (annoncør). Såfremt der er problemer med en annoncørs tilbud, service eller produkt, bedes du kontakte annoncøren direkte.

   fairwin er på ingen måde ansvarlig for de aftaler, som en bruger indgår direkte og uden om fairwin med en tilbudsgiver (annoncør), og alle tilbud gennemføres for brugerens egen risiko.

 5. Optjente point

  1. Point

   Point er den værdi, der bruges på www.fairwin.dk. Du optjener point ved at gøre brug af vores tilbudsgiveres (annoncørers) tilbud. Det er ikke muligt at få sine point udbetalt, overført til anden pointkonto eller omsat til penge.

  2. Køb af lodder i konkurrencer hos fairwin

   De optjente point kan udelukkende omsættes til lodder i konkurrencer. Ved hvert produkt står der, hvor mange point du skal have optjent for at købe et lod i konkurrencen.

   Du kan ikke omsætte optjente point til produkter eller services hos vores annoncører (tilbudsgivere).

   Der tages forbehold for taste-, skrive- og pointangivelsesfejl. Såfremt du skulle have bestilt et produkt, der er angivet til en forkert pointmængde, forbeholder vi os retten til at annullere ordren (i så fald modtager du dine point retur).

   For at kunne modtage en præmie fra fairwin skal du først aktivere garanti for gyldigheden af din e-mail-adresse, dit telefonnummer og din postadresse via www.fairwin.dk/profil. Grunden til det er, at vi vil sikre fairwin, leverandører, annoncører og dig mod snyd og misbrug.

   Hvis vi efterfølgende opdager, at en bruger har købt lodder ved at snyde og efterfølgende vundet en konkurrence, vil fairwin rette erstatningskrav mod brugeren, dette består i produktets værdi samt et ekspeditionsgebyr på 695 kr. inkl. moms.

  3. Levering af præmien

   fairwin har ikke selv et varelager. Vi samarbejder med butikker og webshops (leverandører), som står for forsendelse af præmier vundet hos fairwin.

   Alle transportomkostninger for præmier vundet hos fairwin er betalt. Vi bestræber os på, at vores leverandører har så kort leveringstid som muligt. Leveringstiden kan variere og blive forsinket, hvis en vare er i restordre eller grundet helligdage/ferier.

   Præmier leveres til den adresse, du har angivet i din brugerkonto. Vinder du en præmie, som kommer tilbage til vores leverandører pga. ukorrekt adresse eller lignende, som du bærer ansvaret for, vil pointene blive tilbageført til din konto. Dog forbeholder vi os retten til at opkræve et behandlingsgebyr i point, som omregnet svarer til den udgift, der har været til fragt og ekspedition.

   Er en pakke bortkommet i forsendelsen, skal du benytte den tracking kode leverandøren af produktet har tilsendt dig per e-mail eller oplyst dig over telefon.

   Findes der ikke en tracking kode til pakken, bør du hurtigst muligt efterlyse den og inden to måneder.

   Det kan ske, at et produkt er udgået fra en leverandør. Hvis det sker, refunderer vi dine point til din konto.

  4. Levering

   Det kan ske, at der er leveringsvanskeligheder på et produkt, eller at produktet er udgået fra en leverandør. Hvis det sker, kan du få dine point tilbage på din konto.

   Leverandøren af produktet sender dig din præmie indenfor ca. 2-8 uger. Leveringstid vil variere afhængig af produkt og leverandør. De fleste produkter bliver leveret mellem 2-6 uger, regnet fra det tidspunkt hvor du har vundet konkurrencen. fairwin forbeholder sig retten til i stedet at tilbageføre dine point, så du kan bruge dem på et andet produkt. Der tages forbehold for forsinkelser for levering af produkter til brugeren, og fairwin erstatter ikke for evt. forsinkelser.

   Hvis du indenfor 10 hverdage ikke har modtaget din præmie og har bekræftet over for fairwin, at din adresse er korrekt, kan du kontakte leverandøren via www.fairwin.dk/support, herefter vil leverandøren eftersøge produktet og, hvis leverandøren finder det nødvendigt, sende et erstatningsprodukt eller tilbageføre pointene.

   Såfremt du ikke gør indsigelse overfor fairwin om manglende levering af bestilt produkt senest 3 måneder efter at produktet er bestilt og godkendt i shoppen, så frafalder din reklamationsret, idet fairwin efter 3 måneder ikke længere har mulighed for at kunne få forsendelsesdata fra vores logistikpartnere.

  5. Returnering af præmie

   I tilfælde af at der fejlagtigt er leveret et forkert produkt, skal du hurtigst muligt reklamere til leverandøren eller fairwin, som herefter vil gøre et rimeligt forsøg på at levere det korrekte produkt, forudsat at du har reklameret indenfor rimelig tid, og at det forkerte produkt returneres til leverandøren.

   Hvis et produkt viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, skal du blot reklamere overfor fairwin, som herefter vil drage omsorg for en korrekt behandling af dit eventuelle krav.

  6. Fortrydelsesret

   1. fairwins leverandører

    Du har ingen fortrydelsesret på vundne præmier.

   2. fairwins annoncører

    For produkter, du køber direkte ved gennemførelse af et tilbud fra én af vores tilbudsgivere (annoncører) på www.fairwin.dk, gælder de regler, som fremgår af tilbudsgiverens tilbud. Fortrydelsesretten skal i så fald gøres gældende overfor tilbudsgiveren i overensstemmelse med de angivne regler, og fairwin har ikke noget ansvar herfor.

 6. Persondata

  1. 6.1 Behandling af persondata

   Behandling af alle personlige oplysninger sker i henhold til Personoplysningsloven.

   De persondata, som vi indsamler, eller som du afgiver til os, vil blive lagret på servere, som er beskyttede af passwords og firewalls. Dine oplysninger er således kun tilgængelige for dig og betroede medarbejdere hos fairwin.

   fairwin vil under ingen omstændigheder videregive disse data, medmindre du har givet dit samtykke hertil. Undtagelse hertil er, hvis lovgivningen pålægger det, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

  2. Automatisk indsamling af persondata

   En forudsætning for at kunne optjene point på www.fairwin.dk er, at din browser er sat til at acceptere cookies. En cookie er en lille fil med information, som en hjemmeside gemmer permanent på din computers harddisk. Der findes også cookies, som knytter sig midlertidigt til din computer, når du besøger hjemmesiden, men som forsvinder igen, når du lukker siden ned. Cookien gør, at hjemmesiden kan genkende din computer, og bruges til at forbedre brugervenligheden. Cookies benyttes af størsteparten af alle større websites.

   Vores cookies gør os i stand til at indsamle, registrere og behandle hvilke dele af vores hjemmeside, der interesserer dig, og hvor lang tid du opholder dig på hjemmesiden. På den måde kan vi tilrettelægge hjemmesiden efter dine behov. Vi kan også se, hvilke hjemmesider besøgende kommer fra.

   Du kan til enhver tid slette disse cookies. Hvis du opsætter dine internetindstillinger til automatisk at slette cookies, kan det dog betyde, at kampagnerne ikke fungerer korrekt og du derved ikke får de optjente point. Din IP-adresse bliver også registreret. Vi bruger din IP-adresse til statistiske formål og til at målrette vores annoncering på og indretning af hjemmesiden.

  3. Tredjemands persondatapolitik

   fairwin indsamler kun dine persondata med din tydelige accept.

   1. Annoncører, leverandører og andre virksomheder

    fairwins hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider - typisk annoncører. fairwin har ingen kontrol med indholdet på tredjemands hjemmesider og er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders betingelser for brug, persondatapolitik eller de persondata, de udtrykkeligt eller automatisk måtte indsamle. Den brug, du foretager af sådanne hjemmesider, er undergivet de pågældende tredjemænds betingelser og vilkår, herunder deres regler om persondata. Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og beskyttelse af persondata omhyggeligt.

   2. Specielle tilfælde

    Vi må under fortrolighed dele visse statistiske data om brug af vores indhold. Disse data kan indeholde demografiske data såsom aldersgruppe og/eller geografisk placering af grupper af brugere. Ingen personlige data såsom navne eller e-mail-adresser vil kunne identificeres fra sådanne statistikker.

    Når du bruger fairwin, kan oplysningerne om din adfærd, i renset form, blive brugt i en større undersøgelse eller analyse af f.eks. besøgendes købsadfærd. Oplysninger om dit konkrete køb bliver ikke brugt særskilt i forhold til dig som person. Sådanne undersøgelser bliver lavet af os eller vores samarbejdspartnere, som er underlagt fortrolighed.

    Vi sælger eller deler ikke dine persondata med andre selskaber i vores koncern uden dit udtrykkelige samtykke. Vi forbeholder os dog retten til at sælge eller uddele hvilke som helst data, inkluderende persondata, til tredjemand i tilfælde af salg, fusion, sammenlægning, ændring i kontrol, overførsel af betydelige aktiver, reorganisering eller likvidation af vores koncern – herunder fairwin. Det er en selvfølge at Lov om Persondata vil blive overholdt.

 7. Support og kundeservice

  Hvis du har spørgsmål til brugen af fairwin, vil du i de fleste tilfælde kunne finde svaret i vores Ofte Stillede Spørgsmål via http://fairwin.dk/ofte-stillede-spoergsmaal. Skulle du ikke kunne finde svaret her, er du meget velkommen til at kontakte vores Support.

  Du kan kontakte Support via http://fairwin.dk/kontakt

  Henvendelser til Support bliver arkiveret. Behandling af henvendelser kan blive brugt til intern undervisning.

 8. Ansvar

  1. Ansvarsbegrænsning

   fairwin påtager sig ikke yderligere ansvar, end hvad fairwin er forpligtet til efter dansk ret.

   fairwin er under alle omstændigheder ansvarsfri ved omstændigheder, som fairwin ikke er herre over (force majeure), f.eks., men ikke begrænset til: strejke, lockout, brand, mangel på transportmiddel, krig, valutarestriktioner, computervirus, hacking, systemfejl og -udfald, forbud mod import/eksport, energiudfald m.m.

  2. Ansvar og spærring ved misbrug

   Du kan blive ansvarlig for andres uberettigede anvendelse af din adgangskode til din konto i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, som følger af Betalingsmiddellovens § 11.

   fairwin spærrer din konto i følgende tilfælde, når du meddeler Support, at du har mistanke om uberettiget misbrug af din adgangskode, jf. punkt 3.4, eller hvis fairwin har anledning til at tro, at din konto er udsat for misbrug. Kontoen vil blive genåbnet, så snart der er sikkerhed for, at der ikke er tale om misbrug, idet du samtidig får en ny adgangskode.

  3. Generel netetikette

   Vi forbeholder os retten for at slette en profil, såfremt den generelle netetikette ikke bliver overholdt. God generel netetikette er pæn opførsel og god tone, hvor du viser respekt for fairwin og andre mennesker.

 9. Misligholdelse af betingelser

  fairwin forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende betingelsers vilkår. Hvis du slettes som bruger på grund af misligholdelse, er fairwin endvidere berettiget til at lukke din konto, hvorved du mister de point, som du har optjent.

  fairwin ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, og vores Support vil i tilfælde af misbrug som hovedregel, slette din brugerkonto og kontakte dig med henblik på, at oplyse dig om årsagen til det. Du kan altid kontakte supporten, hvis du mener at din sletning er uretsmæssig. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til vores Support, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af fairwin.

X

Hvad vil du gerne vinde?